Microbiologische airsampler kalibratie/reparatie [NL]

 • Herleidbaarheid van de metingen en kalibraties naar (inter-)nationale standaarden
 • Gedocumenteerde testmethoden tbv een optimale kwaliteitsborging
 • Gebruik van de juiste instrumenten & meetapparatuur
 • Technische bekwaam en gekwalificeerd personeel
 •  Nauwkeurige en integere registratie van uw data

Airsamplers zijn de sleutel tot een adequaat lucht-monitoring-programma, immers een kleine afwijking in het resultaat kan grote gevolgen hebben voor de uitspraak die men doet over de luchtkwaliteit in een ruimte.

Regelmatige controle van het debiet is derhalve essentieel om ervoor te zorgen dat de afwijking tot een absoluut minimum beperkt blijft. VWR heeft een uitgebreid multi-vendor kalibratie en service programma voor al uw airsamplers. Ons advies is uw airsamplers elke 6 tot 12 maanden te laten controleren en kalibreren.

Wij kunnen voor u kalibraties uitvoeren op alle merken en typen airsamplers!
 (oa. VWR / PBI, Merck Millipore, MAS 100(NT) & ECO(MBV), BioMerieux, Sartorius, IUL)

VWR Technical Service is tevens uw partner voor eventuele noodzakelijke reparaties gedurende de gehele levensduur van uw airsamplers.

Een kalibratie door VWR Technical Service houdt in:

 • Ultrasone reiniging van de samplerkop
 • Toetsing aan specificaties inclusief indien noodzakelijk justering en herhaling van de kalibratie.
 • Controle van de herhaalbaarheid
 • Direct herleidbaar VWR-certificaat
 • Bewaking onderhouds- en kalibratietermijn
 • Aanbrengen van kalibratiesticker, indien gewenst

Optioneel

 • As-found / As- left kalibratie
 • On-site kalibratie